simbol telefon logo Facebook logo Instagram Logo Whatsapp un simbol reprezentand un plic

Legislatie DDD

Pachetele de servicii ale DDD express se adresează persoanelor fizice și juridice (cu domeniu de activitate alimentar și non-alimentar), cât și instituțiilor publice de stat.

Care sunt legile ce prevăd obligativitatea prestării de servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție

Conform legislației în vigoare, prestarea serviciilor de dezinsecție și deratizare este OBLIGATORIE pentru toți agenții economici, iar periodicitatea lucrărilor este reglementată de OMS 119/2014, ART.50, literele a) si b) si ANRSC prin Ordinul 82/ 2015 (articolele 105 și 106), astfel:

Pentru unitățile sanitare (spitale, policlinici, etc), dezinsecția se prestează ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar de infecție, dar nu mai rar de o dată pe lună, iar deratizarea ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar de infecție, dar nu mai rar de o dată la 3 luni.

Pentru segmentul non-alimentar (școli, grădinițe, licee, primării, hoteluri, regii autonome, etc), dezinsecția se prestează ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar de infecție, dar nu mai rar de o dată la 3 luni, iar deratizarea ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar de infecție, dar nu mai rar de o dată la 6 luni.

Pentru societățile cu capital privat, conform legislației în vigoare, prestarea serviciilor de dezinsecție și deratizare este OBLIGATORIE pentru toți agenții economici, iar periodicitatea lucrărilor este reglementată tot de ANRSC prin Ordinul 82/ 2015 (articolele 105 și 106), la fel ca la instituțiile publice de stat.

Firmele care nu efectuează operațiuni de dezinsecție, dezinfecție și deratizare (d.d.d.) riscă amenzi cuprinse între 3.000 și 8.000 lei, prevăzute în HG nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice.

Care este cadrul legislativ ce prevede obligativitatea prestarii serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Romania?

În Romania, prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare este reglementată prin mai multe legi și regulamente, care se aplică în funcție de specificul activității sau sectorul în care se desfășoară prestarea serviciilor, cum ar fi:

 1. Legea Sanatatii Publice nr. 95/2006 - aceasta lege stabilește obligația de a asigura condiții de igienă în locurile publice și private.
 2. Ordinul nr. 2.575/2009 pentru aprobarea Normelor de igienă în unitățile de alimentație publică - acest ordin stabilește normele de igienă în unitățile de alimentație publică, inclusiv obligația de a efectua dezinsecție și dezinfecție.
 3. Legea nr. 196/2003 privind protectia si paza animalelor - aceasta lege stabilește obligația de a preveni răspândirea și controlul dăunătorilor și infestațiilor de animale, inclusiv prin deratizare.
 4. Legea nr. 307/2006 privind clădirile - aceasta lege stabilește obligația proprietarilor de clădiri de a asigura condiții de igienă și siguranță în clădiri.
 5. Legea nr. 458/2002 privind accesul la informație - aceasta lege asigură accesul la informație despre serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, precum și despre produsele utilizate în acest sens.
 6. Ordinul nr. 190/2009 privind aprobarea Normelor sanitare privind activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție - acest ordin stabilește normele sanitare pentru activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție și obligațiile operatorilor economici în acest domeniu.
 7. Legea nr. 343/2007 privind protecția mediului - aceasta lege poate fi aplicabilă în cazul utilizării de produse de dezinsecție și dezinfecție care pot avea impact asupra mediului.
 8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - aceasta lege poate fi aplicabilă în cazul efectuării serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în clădiri sau la nivel de construcție.
 9. Legea nr. 39/2003 privind protecția și siguranța muncii - aceasta lege poate fi aplicabilă în cazul prestării serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare de către angajați sau prestatori.

Care sunt organismele sau autoritățile care pot controla prestarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare?

În România, există mai multe organisme sau autorități care pot controla prestarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare:

 1. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - acesta poate controla prestarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în caz de situații de urgență sau dezastre naturale.
 2. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - aceasta poate controla prestarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în cazul unităților care desfășoară activități în domeniul alimentar sau în cazul unităților care desfășoară activități cu animale.
 3. Autoritatea Națională pentru Protecția Mediului - aceasta poate controla prestarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în cazul utilizării de produse care pot avea impact asupra mediului.
 4. Inspectoratul Teritorial de Muncă - aceasta poate controla prestarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în ceea ce privește respectarea legilor privind protecția și siguranța muncii.
 5. Politia - aceasta poate controla prestarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în cazul încălcării unor legi sau regulamente.
 6. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - aceasta poate controla prestarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în cazul încălcării drepturilor consumatorilor.
 7. Autoritatea Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - aceasta poate controla prestarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în cazul în care se utilizează produse radioactive sau în cazul în care sunt implicate activități nucleare.
 8. Autorități locale precum primării sau consilii județene - acestea pot controla prestarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în cazul în care acestea sunt efectuate în spații publice administrate de acestea.
 9. Politia Locala - politia locala are dreptul legal de a verifica daca au fost efectuate servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, in cadrul activitatilor sale de verificare a conformitatii cu normele si regulamentele legale in vigoare.
 10. Directia de Sanatate Publica (DSP) poate controla prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie și deratizare, deoarece acestea sunt legate de sănătatea publică și pot avea un impact asupra stării de sănătate a populației. DSP poate verifica dacă prestatorii de servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare respectă standardele și regulile sanitare și de siguranță, precum și dacă utilizează produse și tehnici adecvate pentru acest tip de servicii.

Care sunt sanctiunile neîndeplinirii obligației de a presta servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în România

În cazul neîndeplinirii obligației de a presta servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în România, consecințele variază în funcție de sectorul de activitate și de natura subiectului obligat:

 1. Agent economic din domeniul alimentar: acesta poate fi sancționat de autoritățile sanitare pentru nerespectarea normelor de igienă și poate pierde autorizația de funcționare.
 2. Unități sanitare private: pot fi sancționate financiar sau prin alte măsuri administrative de către autoritățile competente, pot pierde autorizația de funcționare sau pot suferi prejudicii la nivelul imaginii publice și a reputației.
 3. Unități sanitare de stat: pot fi sancționate financiar sau prin alte măsuri administrative, pot fi subiectul unor controale mai frecvente și mai stricte din partea autorităților competente și pot suferi prejudicii la nivelul imaginei publice și a reputației. În ambele cazuri, neîndeplinirea obligației de a presta servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare poate avea consecințe negative asupra sănătății pacienților și a personalului medical, precum și asupra mediului și a siguranței în unitate. De aceea, este important ca toate unitățile sanitare, indiferent dacă sunt private sau de stat, să îndeplinească obligația de a presta aceste servicii în mod regulat și eficient.
 4. Agent economic din afara domeniului alimentar și sanitar: poate fi sancționat de către autoritățile competente pentru încălcarea normelor privind protecția mediului și sănătatea publică.
 5. Instituții publice de stat: pot fi sancționate financiar sau prin alte măsuri administrative, în funcție de regulamentele și legile aplicabile.
 6. Asociații de proprietari: pot fi sancționate pentru încălcarea obligațiilor privind întreținerea și igiena în imobil, conform legii.
 7. Persoane fizice: pot fi sancționate pentru încălcarea obligațiilor privind igiena și protecția mediului în care locuiesc.
 8. În general, neîndeplinirea obligației de a presta servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare poate avea consecințe negative asupra sănătății publice și a mediului, precum și consecințe juridice și financiare pentru subiectul obligat.

Care sunt conditiile, ce autorizatii, ce certificari trebuie sa aiba o firma pentru a putea presta servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare autorizate si in cele mai sigure conditii?

Pentru a presta servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare (DDD), o firmă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Înregistrare ca operator economic: firma trebuie să fie înregistrată la autoritățile competente din România, cod CAEN 8129 "Activități de îmbunătățire a mediului, de dezinsecție, dezinfecție și deratizare".
 2. Personal calificat: firma trebuie să aibă un personal instruit și calificat în domeniul DDD.
  1. Certificat de absolvire al cursului de igiena modulul V, conform Ordinului Ministrului Snanatatii si al Ministrului Educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.225/5.031/2003 modificat si completat – valabil 3 ani de la data emiterii;
  2. Certificat de Calificare Profesionala pentru calificarea: “Operator Deratizare, Dezinfectie, Dezinsectie”, eliberat in conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicata, ce este insotit obligatoriu de suplimentul descriptiv.
 3. Autorizații: firma trebuie să obțină autorizațiile necesare pentru utilizarea de substanțe și tehnologii specifice în activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.
  1. Autorizatie Sanitar Veterinara emisa de Directia Sanitar Veterinatra si pentru siguranta alimentelor, de pe raza caruia isi are activitatea firma, in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor aprobata cu modificari si completari prin Legea 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si al normelor si masurilor sanitare veterinare in vigoare.
  2. Notificare de certificare a conformitatii cu normele de igiena si sanitate publica, emisa de Directia de Sanatate Publica (DSP) in baza Legii 95/2006, a Ordinului Ministrului Sanatatii nr.1030/2009 modificat si completat cu ord. MS. Nr. 251/2012, 1185/2012, ce confirma respectarea normelor de igiena si sanitate publica specific domeniului de activitate (ord. MS nr. 119/2014, ord. MS nr. 402/1997, ord MS nr. 1030/2009 modificat si completat cu ord. MS nr.15/2020)
  3. Dovada inregistrarii in evidentele Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase, in conformitate cu prevederile Art.63, al.5, lit.g din Legea 215/2001 si Art. 2-4 al.2 si 3 din H.C.G.M.B. 119/2010 privind functionarea serviciilor de dezinfectie, deratizare si dezinsectie, ca unitate de desfasoara activitati cu produse din categoriile anterior mentionate grupele III si IV de toxicitate.
  4. Autorizatie de Mediu emisa de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului conform HG nr.43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale Pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acestuia, a OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.219/2019 si a Ord. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si a autorizatiei integrate de mediu.
  5. Autorizatie Pentru Prestari Servicii de Dezinsectie/Dezinfectie/Deratizare pe teritoriul Municipiului Bucuresti, emisa in baza Art. 155 Alin. (5) Lit. G. din O.U.G. Nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, a H.C.G.M.B. Nr. 119/2010, Anexa 1, Art.6 si Art.7(1), Lit.A si a Art.3 din H.C.G.M.B Nr.252/2019, cu conditionarea mentinerii Autorizatiei de transmiterea raportarii lunare la Directia Servicii Publice a tipurilor de prestatii efectuate, pentru firmele ce presteaza Servicii DDD pe teritoriul Municipiului Bucuresti.
 4. Echipamente și materiale adecvate: firma trebuie să dispună de echipamente și materiale adecvate și în conformitate cu standardele de calitate și siguranță din domeniul DDD.
 5. Plan de acțiune și raportare: firma trebuie să aibă un plan de acțiune clar pentru serviciile DDD și să furnizeze rapoarte clienților despre activitățile efectuate.
 6. Certificare: firma poate opta pentru a fi certificată în conformitate cu standardele europene sau internaționale de calitate și siguranță în domeniul DDD.
  1. SR EN ISO 9001:2015 – Sistem de Management al Calitatii pentru “Servicii de Dezinsectie, Dezinfectie si Deratizare”
  2. SR EN ISO 14001:2015 – Sistem de Management de Mediu pentru “Servicii de Dezinsectie, Dezinfectie si Deratizare”
  3. SR EN ISO 45001:2015 – Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale pentru “Servicii de Deratizare, Dezinfectie si Deratizare”
  4. SR EN CEN 16.636:2015 – “Requirements and Competences for the provision of Pest Management Services” pentru “Servicii de Dezinsectie, Dezinfectie si Deratizare” conform CEPA Certified®. Aceasta certificare este facultativa, dar ea garanteaza calitatea serviciilor prestate de firma ce o detine. Fiind singurul standard valid la nivel European pentru acest domeniu de activitate, de combatere a daunatorilor, este garantia ca serviciile prestate sunt la nivelul calitativ al CEPA Certified®, conforme cu cerintele specifice ale Uniunii Europene.

Este important să se respecte aceste condiții, deoarece acestea garantează calitatea serviciilor prestate, siguranța personalului și a clienților, precum și protejarea mediului și a sănătății publice.